This project is read-only.
Project Description
Stockholms stads applikation Parvis

Input Consulting har för Stockholms stad, i nära samarbete med KF/KS kansli, utvecklat en e-tjänst för hantering av vigslar.


Stockholms stads sida för bokning av vigslar
http://www.parvis.stockholm.se/

Input Consulting
http://www.input-consulting.se/

Robert Folkesson, teknisk evangelist på Microsoft, har på sin blogg presenterat detta projekt som ett snyggt exempel på användning av teknologierna WPF, Prism och WCF.
http://blogs.msdn.com/robf/archive/2009/08/11/snyggt-exempel-p-anv-ndning-av-wpf-prism-och-wcf-stockholms-stad-vigpar.aspx

Last edited Sep 21, 2009 at 8:43 AM by InputParvis, version 3